O coachingu

 

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby.

 

 


 

Zapraszam na moją nową stronę

 

http://www.justflow.pl/

 

 

Esencją coachingu jest pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują oraz pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą.


Coaching pomaga ludziom na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe.


Coaching buduje pewność, wzmacnia wybór i prowadzi do zmian.


Coaching wyzwala ludzki potencjał, aby zmaksymalizować aktywność. 


Coaching jest partnerstwem pomiędzy coachem a klientem.


Coach pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych sukcesów i osiągnięciu rezultatów upragnionych przez klienta w życiu zawodowym i osobistym.


Efektem coachingu jest to, że klient może wydobyć z siebie to, co najlepsze, uczyć się i roziwjać w taki sposób, w jaki chce.


 

Coaching jest procesem...


Oznacza to, że składa się z kilku spotkań, które tworzą jedną całość. Pomiędzy nimi jest przestrzeń, która stwarza pole do doświadczeń i odkryć. Wszystko, co dzieje się w przerwie, jest także niezwykle istotnym elementem procesu.


...procesem którego głównym celem jest wzmacnianie i wspieranie klienta.

 


 

 

 

Oznacza to, że proces ma działać wzmacniająco. Bazą wzmacniania i siłą wsparcia jest potencjał klienta, a nie działanie zewnętrzne. Rolą coacha jest pomoc klientowi w znalezieniu dostepu do jego zasobów.

 

...w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany.

 


 

 

Oznacza to, że klient jest zarówno autorem jak i wykonawcą nastepujących w wyniku procesu zmian. 

 

Profesjonalizm coacha polega na umiejętnym towarzyszeniu klientowi w podejmowaniu decyzji, planowaniu zmiany, szukaniu w sobie siły do ich realizacji. Sukcesem jest świadomośc klienta, że to on sam dokonał zmiany i osiągnął zamierzony cel,



...w oparciu o jego własne odkrycia, wnisoki i zasoby.


Oznacza to, że w żadnej sytaucji coach nie może wchodzić w rolę dyrektywnego doradcy. W procesie coachingu wartość mają tylko te odkrycia czy wnioski, do których klient dochodzi sam, nawet, jeśli w drodze towarzyszył mu coach.


W coaching chodzi o to, by klient nauczył się, w jaki sposób może korzystać z tego, co jest mu (już i stale)  dostępne i zależne od niego.

 



Korzyści z coachingu dla klienta:


Poszerzenie samoświadomości.

 

Więcej satysfakcji i radości.

 

Szybki rozwój posiadanych zasobów.

 

Wzrost efektywności.

 

Więcej możliwości.

 

Wzrozst profesjonalizmu – nowe szanse na awans.

 

Większa pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

 

 

Zobacz jaki rodzaj sesji coachingowej Cię interesuje i kliknij w link:

 

Life Coaching  -  życie osobiste 


Business Coaching - dla biznesu


Career Coaching - kariera zawodowa

 

 

Jeszcze więcej o coachingu, dowiesz się tu - prezentacja.pdf. 



The script is installed correctly. Please login at seoslave.com to configure your website.Coaching